ارائه و توسعه دولت الکترونیک
دولت الکترونیک

شرکت تدبیر سیستم ایرانیان نوین، با راه اندازی سرویس های الکترونیکی متعدد در دهه گذشته، در حوزه ارائه خدمات مشاوره دولت الکترونیک ، فعال می باشد و در این زمینه به سازمان ها و نهادهایی مانند کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک دولت ، سازمان فناوری اطلاعات، نهاد ریاست جمهوری، سازمان اداری استخدامی کشور(معاونت توسعه مدیریت سابق)، وزارت خانه ها و... خدمات مشاوره در سطوح ملی و سازمانی ارائه نموده است.

ارائه خدمات متعارف دولتی به شهروندان، صاحبان کسب‌وکار و سایر طرف‌های تعامل دولت با استفاده از امکانات فناوری ارتباطات و اطلاعات (فاوا) با هدف تسریع خدمت‌رسانی، کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری مبین دولت الکترونیکی است. ارائه خدمات به صورت الکترونیکی مستلزم برقراری ارتباط دوسویه با استفاده از امکانات فاوا جهت تعامل با شهروندان، صاحبان کسب‌وکار، دیگر سازمان‌های دولتی، کارکنان دولت و نهادهای غیردولتی می‌باشد.

پیاد ه سازی دولت الکترونیک باعث تسهیل دسترس پذیری خدمات دولت، اجازه دسترسی بیشتر عموم به اطلاعات و افزایش میزان پاسخگویی دولت به شهروندان می شود. این موضوع که سیستم ارائه خدمت بصورت شبانه روزی و با کمترین هزینه در دسترس می باشد و کاربران فرصت کافی جهت دسترسی و ارائه اطلاعات خود را دارا می باشند، موجب افزایش سطح رضایتمندی و رفاه شهروندان شده و در بلند مدت به بهبود رابطه بین دولت، شهروندان و کسب وکار منجر خواهد شد.

برخی فعالیت هاو مستندات کاربردی

دولت الکترونیک
شورای عالی انفورماتیک

سیاست‌های استراتژیک فناوری اطلاعات برای برنامه سوم

دولت الکترونیک
سازمان مدیریت

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی: نقشه جامع دولت الکترونیک

دولت الکترونیک
سازمان مدیریت و برنامه ریزی

نقشه راه اصلاح نظام اداری؛ توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری

دولت الکترونیک
سازمان پدافند غیرعامل

سند راهبردی پدافند غیر‌عامل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات