معرفی اجمالی شرکت - اعضاي هيات مديرهنام شرکت: تدبیر سیستم ایرانیان نوین

شماره ثبت: 13545

محوراصلي فعاليت :

تحلیل و طراحي و توليد نرم افزارهاي وب بنياد و اپلیکیشن های دستکتاپی و موبایل محور با تمرکز ويژه بر پورتال هاي سازماني و خدمات الکترونيکي همراه با تکنولوژی مکان محور


اعضاي هيات مديره:

مهندس سید نیما بنده حق مديرعامل و عضو هيات مديره

مهندس حسام آذری رئيس و عضو هيات مديرهمدیران ارشد:

مهندس کامبیز اکبرزاده مدیر کل IT

مهندس آنالی محمدیان مشاور و مدیر فنی