021-26742637 | 021-26742681 | 021-26742612 | 044-32250687 | info@Tsinco.ir

تدبیر سیستم ایرانیان نوین

طراحی وب اپلیکیشن

شرکت فنی مهندسی تدبیر سیستم ایرانیان نوین پس از تجزیه تحلیل و بررسی یک مجموعه و مشخص کردن دقیق نقش ها ، عملکردها ، عمل گرها و روال ها برای آن مجموعه به طراحی وب اپلیکیشن خاص آن مجموعه یا سازمان می پردازد .این وب اپلیکیشن ها بر مبنای داده و رفتارها تکیه دارند و پس از تحلیل رفتارها و خدمات طراحی می شوند و ساختاری تعامل پذیر دارند

به طور کلی وب اپلیکیشن های طراحی شده توسط تدبیر سیستم ایرانیان نوین مجموعه ای از سایت ها ، اپلیکیشن های موبایل، ربات ها و . . .می باشد که همه این ها به شکل جامع و متمرکز کنترل می شوند تا شرکت ها و سازمان ها بتوانید با تمرکز به اطلاعات جمع آوری شده، به کسب و کار خود رسیدگی نموده و یا اینکه به اهداف خود در افزایش کارایی و بهبود عملکرد مورد نظر برسند.

انجین back-end (بک اند) تمامی این وب اپلیکیشن ها تماما طراحی و پیاده سازی شده توسط کارشناسان خود مجموعه بوده و دارای پنل مدیریتی بسیار قدرتمند و سبک می باشد که می تواند خروجی api و وب سرویس های برپایه RestFul (رست فول) را ارائه نماید، که این امکان فوق العاده و امن می تواند در سرویس های back-end (بک اند) انواع اپلیکیشن ها و ربات ها و نرم افزار های تحت وب به کار آید.