021-26742637 | 021-26742681 | 021-26742612 | 044-32250687 | info@Tsinco.ir

تدبیر سیستم ایرانیان نوین

دعوت به همکاری در تدبیر سیستم ایرانیان نویندر شرکت فنی مهندسی تدبیر سیستم ایرانیان نوین مایل به همکاری با افراد متخصص،خوش ذوق،خلاق و با انگیزه و توانمند در زمینه فرصت های شغلی زیرهستیم.


در صورتی که در خود توانایی تصدی این پست ها را می بینید با کلیک بر روی هر عنوان شغلی ، با مطالعه شرایط ، رزومه و اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایید