معرفی اجمالی شرکت - اعضاي هيات مديره
نام شرکت: تدبیر سیستم ایرانیان نوین

شماره ثبت: 13545

محوراصلي فعاليت :

تحلیل و طراحي و توليد نرم افزارهاي وب بنياد و اپلیکیشن های دستکتاپی و موبایل محور با تمرکز ويژه بر پورتال هاي سازماني و خدمات الکترونيکي همراه با تکنولوژی مکان محور


اعضاي هيات مديره:

مهندس سید نیما بنده حق مديرعامل و عضو هيات مديره

مهندس حسام آذری رئيس و عضو هيات مديرهمدیران ارشد:

دکتر علی اکبر فرهادی مدیر کل IT

مهندس آنالی محمدیان مشاور و مدیر فنی

مهندس علیرضا ایرانی مدیر فنی واحد نرم افزار

مهندس فاطمه حیدری مدیر واحد فروش

مهندس محمدحسین نیکخواه مدیر نیروی انسانی و استخدام
زمينه های فعاليت

مشاوره، نظارت، پژوهش، برنامه ريزی تحلیل و اجرا در زمينه نرم افزاری به شرح ذیل :


هوش تجاری اجراي پروژه های معماري محتوا

هوش تجاری طراحی سامانه های جمع آوری ،تحلیل محتوا و داده کاوی و خبر کاوی

هوش تجاریارائه راهکارهای کسب و کار الکترونيکي

هوش تجاریتحلیل و طراحی سامانه های گزارش گیری و هوش تجاری BI

هوش تجاری نرم افزار های تمیز سازی داده های قدیمی و تبدیل آن به پایگاه داده های مختلف جهت گزارش گیری مفید ETL

هوش تجاری طراحی داشبورد های مدیریتی و سازمانی با تعیین دسترسی های امنیتی در رده های سازمان

هوش تجاریتحلیل و طراحی نرم افزار های تبدیل اطلاعات خام و داده های بزرگ درپایگاه های مختلف

هوش تجاریتحلیل و طراحی سامانه های هوشمند پورتال های سازمانی

هوش تجاریتحلیل و طراحی سامانه های مکان محور

هوش تجاری طراحی میکرو سرویس ها و معماری های سرویس گرا مابین سازمان های مختلف

هوش تجاری اجراي طرح های پورتال سازماني و سيستم هاي مديريت محتوا

هوش تجاری اجراي طرح های ارائه خدمات الکترونيکي برخط

توانمندی های تخصصی